close

Ste neurológ alebo lekár v špecializačnej príprave a chcete študovať na platforme neurológia.space? Zaregistrujte sa.

Registrovať

neurológia.space– digitálna platforma o neurológii na odborné vzdelávanie lekárov

cme
Sekundárna prevencia cievnej mozgovej príhody, 1. časť
Odborná garancia:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

slovenská neurologická spoločnosť

Sekundárna prevencia cievnej mozgovej príhody, 1. časť

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

E-kurz a AD test predstavujú úvod do témy a liečbu rizikových faktorov CMP a TIA.

cme
Sekundárna prevencia cievnej mozgovej príhody, 2. časť
Odborná garancia:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

slovenská neurologická spoločnosť

Sekundárna prevencia cievnej mozgovej príhody, 2. časť

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

E-kurz a AD test sú zamerané na medikamentóznu sekundárnu prevenciu CMP.

Powered by Boehringer Ingelheim
cme
Neuropatológia ľudských neurodegeneračných ochorení
Odborná garancia:

MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

slovenská neurologická spoločnosť

Neuropatológia ľudských neurodegeneračných ochorení

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

E-kurz a AD test s pohľadom na neuropatologický profil rôznych neurodegeneračných ochorení mozgu. Predstavujeme jednotlivé patologické štruktúry, ktoré sú dôležitým nástrojom pri postmortálnej validácii klinickej diagnózy.

Powered by Schwabe Slovakia
cme
Prodromálna Parkinsonova choroba – koncepty a prichádzajúce možnosti manažmentu
Odborná garancia:

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

slovenská neurologická spoločnosť

Prodromálna Parkinsonova choroba – koncepty a prichádzajúce možnosti manažmentu

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

E-kurz a AD test sú zamerané na tému prodromálnej Parkinsonovej choroby a niektoré aktuálne koncepty a možnosti jej manažmentu.

Powered by KRKA Slovensko
cme
Transkraniálna magnetická stimulácia – základné princípy a postupy v klinickej praxi
Odborná garancia:

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

slovenská neurologická spoločnosť

Transkraniálna magnetická stimulácia – základné princípy a postupy v klinickej praxi

MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

E-kurz a AD test vysvetľuje základné princípy TMS a možnosti jej využitia v klinickej praxi a vo výskume. Poskytuje štandardné odporúčania ako správne postupovať pri meraní a hodnotení MEP v klinickej praxi a tiež bezpečnostné odporúčania.

cme
Neuropsychiatrické aspekty Parkinsonovej choroby
Odborná garancia:

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

slovenská neurologická spoločnosť

Neuropsychiatrické aspekty Parkinsonovej choroby

doc. MUDr. Michal Minár, PhD. prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

E-kurz a AD test predstavuje spektrum najčastejších neuropsychiatrických príznakov Parkinsonovej choroby, ktoré často komplikujú liečbu a vyžadujú si špecifický prístup

cme
Manažment akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody
Odborná garancia:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

slovenská neurologická spoločnosť

Manažment akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody

MUDr. Michal Kováčik

E-kurz a AD test uvádzajú aktuálne základné informácie potrebné k akútnej liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody.

cme
Terapia pokročilého štádia Parkinsonovej choroby
Odborná garancia:

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

slovenská neurologická spoločnosť

Terapia pokročilého štádia Parkinsonovej choroby

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

E-kurz a AD test podáva súčasný pohľad na stratégiu liečby Parkinsonovej choroby s dôrazom na pokročilé štádium ochorenia.

cme
Klinické prejavy demencií
Odborná garancia:

MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

slovenská neurologická spoločnosť

Klinické prejavy demencií

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD. MUDr. Mária Králová, CSc.

E-kurz a AD test približujú súčasné poznatky týkajúce sa symptómov demencií – ich druhov, štádií, a podobne.

Powered by Schwabe Slovakia
cme
Spektrum ochorení neuromyelitis optica – NMOSD
Odborná garancia:

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

slovenská neurologická spoločnosť

Spektrum ochorení neuromyelitis optica – NMOSD

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

E-kurz a AD test sú zamerané na aktuálne poznatky z diagnostiky a liečby skupiny ochorení neuromyelitis optica.