close

Ste neurológ alebo lekár v špecializačnej príprave a chcete študovať na platforme neurológia.space? Zaregistrujte sa.

Registrovať

neurológia.space– digitálna platforma o neurológii na odborné vzdelávanie lekárov

diamondEfektívny a atraktívny e-learning

Digitálne e-kurzy, autodidaktické testy, webináre a ďalšie interaktívne moduly pre neurológov alebo pre lekárov v špecializačnej príprave online, nonstop a bezplatne.

Využívame inovácie a najnovšie poznatky z oblasti digitálnych technológií, dizajnu, metodiky a výučby pre dospelých.

badgeGarancia odbornosti a kvality obsahu

Odborným garantom projektu je Slovenská neurologická spoločnosť SLS, autormi odborného obsahu online udalostí sú špičkoví lekári a vedci.

Témy digitálnych modulov, znalosti a informácie v nich sú najaktuálnejšie, relevantné a komplexné. Zároveň i prakticky orientované pre skvalitnenie lekárskej praxe, diagnostiky a liečby pacientov.

graduationRelevantné postgraduálne medicínske vzdelávanie

Online aktivity sú zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a sú ohodnotené CME kreditmi.

Rovnako sú súčasťou odporúčaného vzdelávania špecializačného štúdia lekárskych fakúlt v odbore neurológia.